Verhalen en verbindingen

Sinds de zomer van 2012 hebben we tientallen mensen en organisaties gesproken over ons initiatief. Wij geloven in de verbindende kracht die het BelsLijntje heeft voor de streek. We hebben veel positieve reacties ontvangen, sterke verhalen gehoord en voelen ons aangemoedigd om met mensen samen te werken en het BelsLijntje als een sterk merk te positioneren.
Daarom hebben we op 14 april 2014 de coöperatie BelsLijntje U.A. formeel opgericht. De coöperatie biedt iedereen de kans om met ons mee te doen om de ambitie te realiseren, die we op deze site kenbaar maken. U kunt lid worden van de coöperatie. De condities waaronder maken we op 22 december 2014 bekend.

Initiatiefgroep Bels Lijntje is nu bestuur coöperatie

Het BelsLijntje project is een initiatief dat in 2011 door beeldend kunstenaar Tine van de Weyer op persoonlijke titel is gestart. Rond dit initiatief is een groep gevormd die bestaat uit Huub Glas, van Zeven Deugden Advies&Management , Dion Heerkens van BION Food & Agriculture en Tine van de Weyer . Met drieën hebben we de Coöperatie opgericht en vormen we het voorlopige werkbestuur om meer leden aan ons te binden en plannen uit te werken.

Binnen de initiatiefgroep wordt vanuit Turnhout actief meegewerkt door door Kristien Sysmans (Toerisme&Uit, Turnhout). In 2013 heeft Jef van Eyck (Turnhout2012 vzw) ons veel steun verleend.

Wij worden bij de uitwerking van onze plannen  ondersteund door:
Loïs de Jong (marketing en PR)
Betti Plug (productie cultureel Fietsevent 2014)
– Theo Smeele (Bus+Bike, Fietsforum)
– Stadsmuseum Tilburg (programmering cultureel Fietsevent 2014)

GepastfotoCoopBelsLijntje2014
Van links naar rechts: Huub Glas, Theo Smeele, Tine v.d. Weyer, Dion Heerkens

Ons plan: coöperatief verbinden.

Mensen hebben ons gevraagd om met een plan te komen. De fietstochten op 8 september 2013 en in het weekeinde van 13/14 september 2014 waren niet alleen bedoeld als een mooie dag om de streek te laten zien. Zowel de aanloop naar de dag als de dag zelf hebben we gebruikt om mensen met elkaar in contact te brengen, ideeën uit te wisselen, plannen te smeden, inspiratie op te doen. Concreet, tastbaar en met een helder doel. Wij willen een structurele samenwerking organiseren in de regio tussen Turnhout en Tilburg. Ondernemers, verenigingen, overheden, kennisinstellingen willen we met elkaar verenigen in een coöperatie, die de naam BelsLijntje als een vliegwiel gebruikt voor de economische, culturele en maatschappelijke ontwikkeling van het gebied. We verbinden kunst, cultuur(historie), toerisme, recreatie en streekproducten. We creëren een tastbare beleving van de kracht van het gebied: een slow landscape, waarin een glazen wand staat op de grens die we meer doorlatend willen maken. En mede daarom is het een mooie ontwikkeling, dat er vanuit Turnhout nu al volop wordt meegedacht en –gewerkt aan de vormgeving van de fietstocht en de coöperatie.

Duurzame samenwerking

Binnen de Coöperatie willen we bestaande initiatieven koppelen en nieuwe initiatieven ontwikkelen. We bundelen krachten om samen effectiever en efficiënter de kracht van de streek onder de aandacht te brengen, meer publiek te trekken en nieuwe ondernemerskansen te creëren.
We zullen ieder jaar een nieuw thema kiezen, in 2013 kozen we voor “Op zoek naar de Verborgen Statie”  in 2014 de herdenking van WOI en de Dodendraad.
De komende jaren denken we aan  het 25-jarig bestaan van de fietsroute in 2015 en het 150 jaar bestaan van het BelsLijntje in 2017.
Onze ambities hebben we vervat in een ambitiedocument, dat we op 8 september 2013, tijdens het Culturele Fietsevent hebben overhandigd aan de regionale bestuurders van de gemeenten langs het BelsLijntje. In dit document hebben we enkele actualisaties opgevoerd i.v.m. de  formele oprichting van de Coöperatie.
Met een artistieke beeldpresentatie maken we helder wat we willen bereiken.

Statutaire doelstelling

In de statuten van de coöperatie BelsLijntje U.A. is als doel vermeld:
a. het stimuleren, versterken en verduurzamen van grensoverschrijdende regionale economie, ecologie, kunst, cultuur en de leefbaarheid (sociale cohesie) met behoud van het streekeigene;
b. interregionaal en intersectoraal, verbindend en innovatief de streekbeleving langs en rondom het BelsLijntje te stimuleren door een cross-over te organiseren en duurzame verbindingen tot stand te brengen tussen: stad en platteland, kunst/cultuur, agro en voedsel, gezondheid en bewegen, toerisme/horeca en vrijetijdsbeleving en daarbij consumenten, overheden, onderwijs en ondernemers met elkaar te verbinden in een op elkaar afgestemd programma van activiteiten;
c. al datgene te doen ten behoeve van haar Leden wat met vorenstaande verband houdt, alles in de breedste zin van het woord.