Dat de Coöperatie BeslLijntje de ecologische kwaliteit in het gebied rond BelsLijntje hoog in het vaandel heeft staan hoeft geen betoog. De coöperatie BelsLijntje ontwikkelde met een groot aantal partners een plan om een bijenlint aan te leggen. Door het creëren van een samenhangend stelsel van voedselrijke veldjes, bloemen, struiken en bomen (Bee-o-toop) wordt het voedselaanbod voor bijen en bestuivende insecten verbeterd en ontstaat een aantrekkelijker landschap. Bewoners en recreanten worden hierdoor meer bewust van nut en noodzaak van bestuivende insecten.

Met het voorstel voor het grensoverschrijdende Bijenlint Bels Lijntje (33 km ) wonnen we tot ons grote plezier de eerste prijs van Vitaal Leisure Landschap. Met het geldbedrag dat daarmee gepaard ging worden nu de eerste resultaten zichtbaar in de vorm van stapstenen voor bijen en insecten.
Wie op 13 september in Tilburg bij de Grotto (statie 1) vertrekt komt als tweede statie de tweede stapsteen BelsLijntje bijenlint op het TWM terrein aan de Gendersebaan tegen.
De eerste stapsteen ligt aan de Zwartvenseweg/hoek Reeshofdijk. Daar groeit de grijze boekweit, de teruggeteelde Aaltertroshaver, het lieflijke Phaselia, en er bloeien korenbloemen en het Jacobskruiskruid.
Op elke stapsteen van het bijenlint BelsLijntje zal een klein insectenhotel verrijzen en in het najaar zullen 10.000 bollen (sneeuwklokjes, krokussen) langs het BelsLijntje de grond in gaan.

Sponsoring:
Mede namens de hommel, de bij en de vlinder worden deelnemers aan de culturele fietstocht van harte uitgenodigd een of meer bolletjes bij te dragen door een donatie van € 2 bij de gids ter plekke of op bankrekeningnummer NL76 RABO 0167933817 o.v.v. ‘ sponsoring bijenlintbol’

Bijzonder is natuurlijk dat deze eerste stapsteen van het bijenlint tevens deel uitmaakt van het te ontwikkelen Stadsbos 013. Ook daaraan zal tijdens het culturele fietsevent speciaal aandacht aan worden gegeven.

Discipline: natuur/ecologie
Locatie: Gendersebaan achter de Blaak in Tilburg
Tijden: doorlopend

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn