Deelnemers aan het Fietsevent kunnen langs het Bels Lijntje een kort bericht in morsecode naar hun vertrek- of aankomstplaats draadloos laten doorseinen.
Nadien checken ze of hun bericht echt ter bestemming is aangekomen.
Dit is een activiteit voor jong en oud, die wordt georganiseerd door de Unie Belgische radiozendAmateurs, sectie Noorderkempen (UBA-NOK). Deze vereniging zet zich in om telegrafie te laten erkennen als cultureel erfgoed bij Unesco. Om dat bij een groter publiek bekend te maken is een fraaie folder samengesteld, die tijdens het Cultureel Fietsevent BelsLIjntje voor deelnemers beschikbaar is.

Vooral het gebruik van de morsecode heeft in het verleden voor belangrijke doorbraken gezorgd in de communicatie. U kunt dat nu zelf ervaren! Ook is er aandacht voor het belang van de zendmast MN7 in Baarle, die een cruciale rol heeft gespeeld tijdens de 1e Wereldoorlog.

Wat moet je doen?
Vul een berichtenkaart in en kijk hoe de telegrafist de seinsleutel van het radiozendstation hanteert. Controleer bij aankomst of je bericht goed is aangekomen.

Wanneer?
Zondag 14 september tussen 10 en 17 uur

Waar?
Weelde-Statie in de Parochiezaal
Bredaseweg 64, 2381 Weelde
en
Cultuurmarkt Turnhout
Kasteelplein, 2300 Turnhout

Deelname  is gratis.

Meer informatie?
Kijk op de website van UBA-NOK  of op die van de Belgische UBA.

Eenzelfde opstelling was te zien tijdens de Erfgoeddag op 27 april 2014 te Zondereigen, het thema was ‘grenzeloos’ en we seinden berichtjes over de Dodendraad heen; het was een groot succes.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn