Basisschool De Bodde plant bomen in Stadbos013 op Nationale Boomfeestdag 2015

Basisschool De Bodde, leergroep de Stappers, gaat op woensdag 18 maart tijdens de Nationale Boomfeestdag bomen planten op ‘Het maisveldje” (Reeshofdijk/Zwartvenseweg). Dat doen ze onder begeleiding van het Brabants Landschap.

Dit maisveld, dat deel uitmaakt van het Stadsbos013, wordt op termijn wordt omgevormd tot natuurgebied. Daar is meer voor nodig. Zo wil de Stichting Korensla oude graangewassen promoten op dit perceel. Zij gaan ‘vergeten’ graansoorten inzaaien.
En Coöperatie BelsLijntje wil een 33 kilometer lang bijenlint aanleggen: kleine voedselgebieden waar bestuivende insecten veel stuifmeel en nectar kunnen ophalen. Initiatieven die maken dat het gebied nog aantrekkelijker wordt.

Met Stadsbos013 willen we de leefbaarheid van de stad verbeteren voor bewoners, bezoekers én planten/dieren. Maar ook komen tot een verrijking van het gebied. De natuur dichterbij de stad brengen en andersom. Dat doen we niet door als gemeente zelf aan te geven hoe het Stadsbos013 er uit moeten komen te zien, maar dat aan de stad over te laten. Op z’n Tilburgs: op een Social Innovation-achtige manier.

Programma
10.00u                 Ontvangst door Wethouder Mario Jacobs en Brabants Landschap op ‘Het Maisveldje’.
10.15u                  Brabants Landschap geeft een korte uitleg over het gebied en het planten van bomen.
10.15u – 11.00u Bomen planten onder begeleiding van Brabants Landschap en de Bodde.
11.00u – 11.30u Opruimen, snack eten en wat drinken op het terrein en vertrek van de klas.

—————————————————————————————————————————
Sinds 1957 wordt in Nederland de Nationale Boomfeestdag gevierd. Ruim 100.000 kinderen van basisscholen planten op deze dag bomen langs straten en pleinen, in parken en bossen verspreid over het hele land. De Nationale Boomfeestdag wordt georganiseerd door de Stichting Nationale Boomfeestdag. Deze Stichting streeft ernaar dat kinderen zich ook daadwerkelijk inzetten voor behoud van bomen en natuur.

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn