De initiatiefgroep heeft ontelbare, onbetaalde, uren gestoken in dit initiatief. Wij hebben geen opdracht gekregen voor dit plan van een financieel draagkrachtige organisatie. Het BelsLijntje project is een particulier initiatief, ingegeven door de wens om dit prachtige gebied meer onder de aandacht te brengen en een verbinding tot stand te brengen tussen Turnhout en Tilburg. Wij zien kansen voor het gebied om ondernemend te zijn en ons zelf ook als ondernemer te manifesteren. En we zien kansen om een beleving te creëren rondom het aansprekende BelsLijntje, die goed is voor alle mensen in het gebied.

Maar daarvoor investeren wij nu en creëren wij mooie producten, bijvoorbeeld het Cultureel Fietsevent. Om dit mogelijk te maken worden er kosten gemaakt en zoeken wij financiers en donateurs. Onze financiers vind u op de pagina Partners. Wij roepen u, mogelijk als deelnemer aan het Fietsevent of als sympathisant, op om onze inspanningen op waarde te schatten. Wanneer u ons wilt steunen dan vragen wij u vriendelijk om dit in middelen of menskracht uit te drukken. U kunt ons helpen als vrijwilliger en u kunt ons financieel steunen.

We stellen het heel erg op prijs als u een bedrag naar keuze wilt doneren, om de Coöperatie Bels Lijntje te ondersteunen bij haar initiatieven om de streek een impuls te geven. Met een “deftig” woord wordt dit wel crowdsourcing of crowdfunding genoemd.
U kunt daarvoor het volgende rekeningnummer gebruiken:

Coöperatie BelsLijntje U.A.
NL 76 RABO 0167 933817