Partners en ondersteuning

Onze plannen om een coöperatie BelsLijntje in het leven te roepen, in stand te houden en te laten groeien worden breed ondersteund. Wij zijn iedereen erkentelijk voor de steun en geloven dat die steun bijdraagt aan het idee om het BelsLijntje als een sterk merk te presenteren.

Toerisme Turnhout

Om ons idee van een cross-over vorm te geven werken we actief samen met partijen in Vlaanderen, zoals het Turnhoutse Bureau voor Toerisme, het Regionaal Landschap en Ar-Tur. De gesprekken die we voeren dragen bij aan het draagvlak voor de uitwerking van onze plannen. Enkele optredens worden mogelijk gemaakt uit budget van de Stad Turnhout in relatie tot de Opening van het Cultureel seizoen 2015.

logo-T-Tilburg

Het Cultureel Fietsevent 2015 heeft financiële steun gekregen in de vorm van een evenementensubsidie van de gemeente Tilburg.

de beste buren

Ons project wordt in 2015 ondersteund door de Belgisch – Nederlandse samenwerking Beste Buren.

RB_logo_cmyk

De Rabobank heeft uit het Coöperatief Dividend een financiële bijdrage geleverd aan de editie van 2015. In 2014 was het Cultureel Fietsevent een van de mogelijkheden waar leden van de bank konden kiezen voor de jaarlijkse ledenfietstocht.

logo-fietsforum

Het fietsarrangement Bus+Bike  tijdens het Cultureel Fietsevent is ontwikkeld in nauwe samenwerking met Theo Smeele van het Tilburgse Fietsforum.

logo_bkkc   logo_provincie

Dit jaar heeft het BKKC (Brabants Kenniscentrum voor Kunst en Cultuur) ons gesteund met een kennisvoucher om ons ondernemingsmodel te kunnen laten onderzoeken. In 2013 en 2014 heeft het BKKC ons gesteund met een financiële bijdrage uit de regeling van de Impulsgelden Wij zijn blij het BKKC en de Provincie Noord-Brabant te mogen zien als onze partner.

Print

Enkele optredens in de editie van 2015 worden ondersteund door DansBrabant.

anwb

Met steun van de ANWB is de app, die ons project positioneert als fiets- en Kunstroute uitgewerkt. Deze is nu onderdeel van Brabant Vertelt.

logo HartvanBrabant VLL schuin_1kopie

De Regio Hart van Brabant steunt ons met een bijdrage om het draagvlak voor de coöperatie BelsLijntje verder te ontwikkelen in de 1e helft van 2014 en heeft de prijsvraag Vitaal Leisure Landschap in het leven geroepen, waarmee een groot deel van de plannen voor het bijenlint zijn gefinancierd.

stadse boeren    logo_provincie

Het bijenlint is tevens ondersteund door het project Stadse Boeren voor Leefbaarheid, één van L@B projecten van de Provincie Noord-Brabant.

logo Landstad de Baronie

LandStad de Baronie steunde ons project met een financiële bijdrage in 2014.

Auberge du Bonheur    Grotto logo

Auberge du Bonheur steunt ons met haar locatie om een bijeenkomst te houden en met het beschikbaar stellen van de Grotto, die als statie deel uitmaakte van het Cultureel Fietsevent.

FoW_logo 2014         nieuw_feb2014

Fields of Wonder is een partner bij de programmering van activiteiten voor het Cultureel Fietsevent.

De optredens worden georganiseerd op staties, die beschikbaar worden gesteld door locatiepartners. In 2015 noemen we in het bijzonder:

Koeienboerderij De Regte Heijden logo     Klooster van Alphen logo     DEF_Pothuislogo_CMYK     VVV logo

U herkent vast:
– Koeienboerderij De Regte Heijden
– Brasserie Klooster van Alphen
– ’t Pothuis in Baarle-Nassau aan de Grensweg 28
– VVV Baarle Hertog/Nassau

IB5t3JkLZfDNpfwQl_e0_FzzVvF982GewgSj5Z0gW_I

We werken dit jaar met nieuwe bewegwijzeringsbordjes om aftakkingen van of onduidelijkheden op de route aan te duiden. Deze zijn mede mogelijk gemaakt door Bouwatelier013.

20140507 header3 MCSI

Onze vaste vergaderlocatie in Tilburg is het Center for Social Innovation in de Tilburgse Spoorzone, gebouw 88, NS-plein 65. Zij faciliteren ons bijzonder goed en hartelijk.

Van Helvoirt Groenprojecten

Hier worden na afloop van het evenement alle materialen, o.a. de seinposten die bij iedere statie staan opgeslagen.

logo500 (1)

We hebben afspraken met de stichting COAC in Alphen, die hulp en een financiële donatie geeft aan ons initiatief, zowel voor 2013 als 2014.