Dit bericht werd op onze Facebook pagina geplaatst door Paul van Riel.

Een prachtig verhaal, dat ik met veel plezier ook hier post

"Voor een Tilburger als ik is een gang over het bels lijjntje iets magisch. Niet dat hier lang geleden een trein heeft gereden. Wel dat je hier een grens overgaat. Niet de grens tussen twee landen, maar meer de grens van heden met vroeger. Het meest markante is dat het een gang naar het zuiden is. Voor bels lijntje begrippen ben ik een noordeling. NB ben benieuwd of een Turnhouter mij ook ziet of toch weer anders. De gang naar het zuiden is in historisch perspectief een gang naar de bron van alle bestaan. Niet zozeer dat mijn hoofd weet dat de eerste mens in het zuidelijker gelegen continent Afrika woonde. Nee; ook intuitief; zuiderlijk is; warmer, dichter bij de zon, behaaglijker, makkelijker leefbaar dan het koudere barre onherbergzame noorden. Een gang naar het zuiden voelt dan ook als terug naar de bron. En dat voelt goed.
En het magische is dat voor een Tilburger een gang naar het noorden is geblokkeerd. Je kon eigenlijk niet verder dan de rivieren. Een natuurlijke barierre; daar hoor je je niet te begeven. Met een gang zuidwaarts begeef je je als brabander dan ook af van de te cosmopolitische randstad, waar het leven te gekunsteld, te kunstmatig te moeilijk en te zwaar is. Je begeeft je naar een opener, vrijer deel van de aardbol; nota bene naar een stuk niemandsland. De bossen en akkers zuidelijk van Tilburg ervaar je als een meer dichter bij de natuur staan deel, prettiger. Ook ruraler; niemandsland; het is een heel eind voor je nieuwe bewoonde wereld tegenkomt; Turnhout, Antwerpen, Hasselt, ze liggen allemaal erg ver weg. Er zijn ook eigenlijk geen goede wegen naartoe. Dus je hebt niet het gevoel dat je naar een volgende grote stammen/ stad gaat. Dit oer-gevoel brengt een prettig soort sensatie met zich. wie weet wat ik tegenkom en waar ik uitkom.
Het zal ook wel te maken hebben met dat we landkaarten noordgericht hebben. De gang zuidwaarts is dan een naar beneden op de kaart. Vreemd. Alsof beneden eigenlijk iets minder ligt, iets afkeurenders. NIETS is minder waar. Beneden op de kaart is niet beneden, het is naar de kern, naar het hart. Dat gevoel, die sensatie maakt elke gang vanuit tilburg zuidwaarts iets mythisch. Of het nu over het Bels lijntje is of over andere paden des heren.."

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn