Op 13 en 14 september staat het tweedaags cultureel Fietsevent op het programma tussen Tilburg en Turnhout v.v. Het programma wil een herbeleving bieden van de rol die het Bels Lijntje speelde bij de vluchtelingenstroom tijdens W.O.1.

Het programma is informatief, onderhoudend, verrassend, veelzijdig, ontspannend, luchtig en soms werkelijk confronterend. Op eigentijdse wijze wordt invulling gegeven aan de geschiedenis met o.a. theater, muziek, zang, poëzie, fotos, film en beeldende kunst.

Vanuit Nederlandse zijde hebben tal van organisaties als Stadsmuseum Tilburg, Theaterproducties De Kwekerij, Forum Kunst en Cultuur,Theatercollectief Eelt en individuele kunstenaars, musici en artiesten hun medewerking toegezegd. Tevens zijn locatie-eigenaren actief, die een horeca-, (mini)camping of agrobedrijf hebben. In Alphen-Chaam geeft de Stichting Cultuurontwikkeling Alphen-Chaam haar steun. Vanuit Turnhout wordt  met de partners Stad Bureau Toerisme en Cultuurhuis De Warande volop meegewerkt aan het doen slagen van dit culturele fietsevent. De heemkunde- en erfgoedvereniging Nicolaus Poppelius en de heemkundekring Amalia van Solms doen actief mee met steun van de VVV Toerisme Ravels en de VVV Baarle Nassau-Hertog.

Er zal een mix plaatsvinden van Nederlandse en Vlaamse artiesten/groepen en van muzikale, theatrale en literaire optredens. In het programma wordt ruimte gemaakt voor zowel professionals als amateurs. In het participatieprogramma dat het theatergezelschap De Kwekerij aanbiedt transformeren honderden deelnemers in spelers.

In 2014 wordt W.O.1 ‘de Grote Oorlog’ herdacht. Om die reden is gekozen voor het thema vluchteling/vreemdeling. De vluchteling  van toen en van vandaag, de vreemdeling in zijn algemeenheid. Het Bels Lijntje is historische grond want voor tienduizenden Belgische vluchtelingen was het de vluchtweg om zich in 1914 in veiligheid te brengen. Ze vonden onderdak in Tilburg.

De Grenzhochspannungshindernis zoals de Duitse bezetter die aanlegde en wat in de volksmond de ‘dodendraad’ werd genoemd is een onheilspellend reliek. Een erfenis uit de geschiedenis zoals dit helaas ook vandaag de dag op tal van plaatsen in de wereld opnieuw, nog steeds, zijn tol eist. Want honderd jaar later zien we dagelijks nieuwe, andere, vluchtelingenstromen zich verplaatsen over de wereld. Het leed is van alle tijden.

We vragen alle organisatoren en uitvoerende kunstenaars en musici op eigen wijze de  verbinding te leggen tussen verleden en heden in hun artistieke performance.

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn