Op vrijdag 9 maart 2018 tijdens de Bijenwerkdag van Nederland Zoemt en NLdoet zaaien 25 kinderen van groep 7 en groep 8 van basisschool De Borne uit Tilburg randen en stroken grond in met bloemrijke zaadmengsels en planten honderden bijvriendelijke struiken op Landgoed Leijkant. Wethouder Mario Jacobs (Natuur, Landschap en Water) van de gemeente Tilburg verricht de symbolische start om 9 uur. Om 10.15 uur onthullen de schoolkinderen samen met de wethouder het nieuwe bijenhotel op Landgoed Leijkant. Na afloop krijgen alle schoolkinderen een bij-verrassingstasje mee naar huis met onder meer een zakje bloemenzaad om in eigen tuin uit te zaaien voor wilde bijen.

Coöperatie Bels Lijntje en samenwerkende streekpartners vinden het belangrijk om schoolkinderen te betrekken bij het verbeteren van de biodiversiteit in de eigen omgeving. We laten zien hoe belangrijk bestuivende insecten zijn voor ons voedsel en de ons omringende natuur. We betrekken graag schoolkinderen bij ons project omdat we vinden dat “Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst”.

Op zaterdag 10 maart zijn ‘de groten’ aan de beurt om zo’n 6.000 bijvriendelijke struiken en bomen te planten.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn