Na het winnen van de hoofdprijs bij Vitaal Leisure Landschap op donderdagavond werden we vanochtend, vrijdag 19 december, verblijd met het besluit van de gemeente Tilburg om het Cultureel Fietsevent 2015 een subsidie toe te kennen.
Ons evenement is benoemd in de categorie “Brede Basis” en heeft het daarbij behorende bedrag van € 3.600 toegekend gekregen.

Zo hebben we weer een “stepping stone” binnen om onze activiteiten te continueren. We voelen de waardering voor ons werk en zeker ook uit de tekst van het advies van de externe adviescommissie:

“De adviescommissie vindt dit een aantrekkelijk evenement vanwege de betrokkenheid van Tilburgsers en lokale organisaties en de aandacht voor inhoudelijke thema’s op het gebied van economie, ecologie, cultuur en sociale cohesie. De commissie is van mening dat de samenwerking met regionale partners (ook over de Nederlandse landgrens) en de letterlijke en metaforische verbinding van de regio via het Bels Lijntje met Turnhout dit evenement een verdiende plek inneemt in het totale palet van Tilburgse evenementen. De commissie constateert eveneens dat het evenement bijdraagt aan het gemeentelijk beleid om recreatie in en om het Tilburgse stadsbos te bevorderen”

“Tevens heeft de commissie in ogenschouw genomen in hoeverre een evenement een maatschappelijke meerwaarde levert op andere vlakken die aansluiten bij het gemeentelijk beleid, zoals onder meer innovatieve duurzame manieren van organiseren en sterke verbindingen tussen (mogelijk) onverwachte partijen. De commissie heeft ook specifiek bezien in hoeverre een evenement werkelijk vernieuwend is of een bijzonder (Tilburgs) karakter kent. Verder heeft de commissie gekeken of er al vergelijkbare evenementen in Tilburg plaatsvinden, of een evenement te specifiek op een bepaalde doelgroep is gericht en of een organisatie in staat is het evenement ook zonder subsidie te realiseren.”

Het stemt ons met grote tevredenheid en dankbaarheid dat wij aan al deze criteria voldoen. Het maakt ons ook trots op wat er tot heden bereikt is.

Het volgende Cultureel Fietsevent wordt gehouden op zondag 13 september 2015. U kunt deze datum alvast in uw nieuwe agenda van 2015 noteren!

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn