De gemeente Tilburg heeft plannen bekend gemaakt om het Bels Lijntje op Tilburgs grondgebied te verbreden.
Het is de bedoeling van het College van B&W in Tilburg om al in 2015 het fietspad te verbreden tot minimaal 3 meter.

De gemeente Tilburg trekt hiervoor € 450.000 uit. Andere gemeenten reageerden in eerste instantie verrast. Wanneer het BelsLijntje over de volle lengte van 33 km verbreed moet worden is er ook medewerking nodig in de andere gemeenten. Financiering is dan een uitdaging.

Overleg met de provincies Noord-Brabant en Antwerpen hierover ligt voor de hand.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn