Coöperatie Bels Lijntje heeft in 2015 het initiatief genomen om het fietspad Bels Lijntje om te toveren tot een bijenlint voor wilde bijen en andere bestuivers. Zij is met vele partners druk in de weer, om langs het Bels Lijntje, terug te brengen wat ooit was: de biodiversiteit voor wilde bijen. De droom is een bloemen- en bijenlint van 33 kilometer lang, van Tilburg tot Turnhout, het langste grensoverschrijdend bijenlint van Europa.

In 2017 heeft Coöperatie Bels Lijntje het plan Bijenlandschap Bels Lijntje geschreven. Samen met Landgoed Leijkant, TWM Gronden en vele samenwerkingspartners uit de streek zetten we een stevige stap om de landschappelijke kwaliteit voor wilde bijen en bestuivende insecten te vergroten. Samen zorgen we voor bloemrijke bermen langs Bels Lijntje, bloemrijke akkerranden en graslanden.

In november 2017 zijn we begonnen met de uitvoering van het plan Bijenlandschap. Een eerste stap is het realiseren van de eerste van drie bijen-knooppunten: een groot leefgebied  met voldoende nestelgelegenheid (bed), bloemen en planten (breakfast). Dit eerste knooppunt heet Leijkant – Groene Bosch. Het is gesitueerd ten zuiden van de A58 / Bels Lijntje ter hoogte van Riel. Aan de ene kant van het Bels Lijntje ligt Landgoed Leijkant en aan  de andere kant daarvan Groene Bosch.  

Coöperatie Bels lijntje werkt samen met de Agrarische Natuurvereniging Baarle-Nassau e.o. en Brabants Landschap om op meerdere plekken langs het Bels Lijntje bloemrijke locaties te creëren. In het voorjaar en de zomer zijn op zeker 4 locaties vlak langs het fietspad bloemrijke veldjes en randen te vinden. De locaties met bloemenvelden worden onderweg aangeduid met een sticker met een rode bij.

De komende jaren gaan we aan de slag met de twee andere bijenknooppunten: ’t Zand-Regte Heide en Weelde Statie.

belslijntjevouwblad

Klik op de afbeelding om het Bels Lijntje zoemt vouwblad te downloaden

 

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn