Maandag 14 april hebben Tine v.d. Weyer, Dion Heerkens en Huub Glas ten kantore van notaris Patrick de Kerf in Tilburg de coöperatie BelsLijntje formeel opgericht. Daarmee is de coöperatie een rechtspersoon geworden en staat ze open voor mensen om lid te worden van de coöperatie. Deze formele stap zat al langere tijd in de pen. Wij zijn trots dat de stap nu is gezet en dat we mensen kunnen uitnodigen om met ons te participeren om de doelstelling te verwezenlijken.

In onze statuten is de doelstelling omschreven als:
a. het stimuleren, versterken en verduurzamen van grensoverschrijdende regionale economie, ecologie, kunst, cultuur en de leefbaarheid (sociale cohesie) met behoud van het streekeigene;
b. interregionaal en intersectoraal, verbindend en innovatief de streekbeleving langs en rondom het BelsLijntje te stimuleren door een cross-over te organiseren en duurzame verbindingen tot stand te brengen tussen: stad en platteland, kunst/cultuur, agro en voedsel, gezondheid en bewegen, toerisme/horeca en vrijetijdsbeleving en daarbij consumenten, overheden, onderwijs en ondernemers met elkaar te verbinden in een op elkaar afgestemd programma van activiteiten

Verder hebben we in de Statuten omschreven dat de Coöperatie haar doel zal trachten te bereiken door met haar leden gestructureerd, systematisch en geprogrammeerd te coördineren, af te stemmen, te verbinden, te initiëren en initiatieven te ontplooien, en daarmee uitingen te creëren, waardoor het BelsLijntje als sterk merk een eigen, herkenbare, identiteit ontwikkelt, die door de leden kan worden gebruikt voor de eigen doelen en belangen.

De komende maanden werken wij verder aan concrete plannen, zullen we mensen uitnodigen en blijven spreken om de doelstelling vorm en inhoud te geven. Centraal staat daarbij het Culturele Fietsevent 2014, dat we op 13 en 14 september zullen organiseren.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn