En route : Bels Lijntje met hagelnieuwe nostalgische routeschildjes en fraaie fietskaart

In 2017 zijn ter gelegenheid van het 150 jarig jubileum Bels Lijntje 156 routeschildjes ‘Bels Lijntje’ geplaatst langs het voormalig spoortracé. De routeschildjes wijzen de fietser de weg tussen de stations van Tilburg en Turnhout en vice versa. Tevens attenderen ze zowel op het spoorverleden van het Bels Lijntje als op de 28 seinwachtershuisjes die er op het Nederlands traject langs de spoorlijn hebben gestaan, op stationnetjes en op andere elementen in het openbaar gebied die met de voormalige spoorlijn te maken hebben.

De coöperatie Bels Lijntje U.A. startte haar activiteiten van ecologische en culturele verbinding rond het grensgebied Bels Lijntje in 2012. Dat er in het jaar van het eerste lustrum met de routering een eerste  teken van gemeentelijke samenwerking is gerealiseerd geeft hoop voor de toekomst.

In Tilburg zijn er twee routes: één die het oorspronkelijk tracé vanaf het station door de binnenstad en de huidige wijk De Blaak volgt en een andere via de omlegging die in 1958 buiten de stad om langs de Warande is aangelegd.

De herkenbaarheid van de ecologische fietsroute BelsLijntje wordt vergroot door de klassiek uitgevoerde routeschildjes.

Een jaar eerder al verscheen in het voorjaar van 2016 de fraaie fietsroutekaart van de streek van Bels Lijntje met meerdere routes en het verhaal rondom de highlights in de streek. De kaart kan worden gekocht voor 3 euro bij diverse toeristische infokantoren/VVV’s in de gemeentes langs het Bels Lijntje. (Link maken naar kaart) Wanneer men voor de heenweg kiest voor het Bels Lijntje kan voor de terugweg een oostelijke of westelijke route worden gevolgd waardoor de fietstocht door de Brabants-Vlaamse grensregio nóg avontuurlijker wordt.

zeven gemeentes routeschildjes

De zeven gemeenten langs Bels Lijntje maakten op 23 april 2017 de verbinding Tilburg-Turnhout (foto Eline Blok)

 

Bels Lijntje bord

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn