Op 21 mei mochten we ruim 35 mensen begroeten om met ons van gedachten te wisselen over de kansen die het BelsLijntje biedt voor de grensoverschrijdende regio tussen Turnhout en Tilburg.
We merken dat het enthousiasme toeneemt! Mensen zijn bereid om de handschoen op te pakken. Enkele ondernemers gaan plannen maken voor een arrangement op en langs het BelsLijntje. Een andere ondernemer neemt het initiatief voor een Bourgondische streekmarkt. Wij werden gevoed met ideeën en suggesties om het Cultureel Fietsevent 2014 nog sterker te programmeren en we ontvingen goede ideeën over het lange termijn perspectief voor de Coöperatie BelsLijntje.

Niet in het minst is ons enthousiasme toegenomen vanwege de samenstelling van de groep mensen die er op 21 mei was. Een evenredige afvaardiging uit België en Nederland, en een rijke schakering van verschillende achtergronden: horeca, ondernemers, agro en food, overheid (bestuurlijk en ambtelijk), kunst, cultuur, erfgoed, onderwijs. In de samenstelling van de groep troffen we precies de cross-over aan die we willen organiseren in de streek. Verschillende andere mensen toonden belangstelling, maar konden op dit moment hun agenda niet vrijmaken. We zullen hen (en iedereen die ervoor belangstelling heeft) via nieuwsbrieven, deze website en social media blijven informeren.

We waren te gast bij de Heerenboeren Boschoven (http://www.boschoven.nl), middenin het gebied en vlakbij het BelsLijntje. Slechts een klein weiland scheidde de ontmoetingslocatie van het fietspad. Een prachtige plek, een aanrader voor besprekingen, partijen en feesten. Rogier en Alfons waren voor ons fantastische gastheren en hebben bovendien een heerlijke streeklunch verzorgd, waarvan de gasten graag gebruik maakten. Zo beleven we het BelsLijntje met elkaar!

Tijdens de bijeenkomst hebben wij onze plannen ontvouwd, bijvoorbeeld aan de hand van de artistieke presentatie die Tine v.d. Weyer hield om duidelijk te maken waar we voor staan:
http://www.belslijntje.com/wp-content/uploads/2014/06/presentatie-BL-21052014.pdf
De bijeenkomst ving aan met de eindpresentatie van 5 studenten van de NHTV, die 10 weken lang onderzoek hebben gedaan en die een voorstel hebben gedaan voor de conceptbeschrijving van het BelsLijntje. U leest meer hiervoor in het afzonderlijke bericht dat hierover is geplaatst. http://www.belslijntje.com/redactie/de-beleving-in-een-fraai-verhaal-over-het-belslijntje/

Begin juni wordt een studie gepresenteerd, waaraan de afgelopen maanden is gewerkt met medewerking van verschillende partijen uit de regio. De Goirlese wethouder, Theo v/d Heijden, kondigde deze studie enthousiast aan en legde daarmee de basis voor grensoverschrijdende samenwerking in het gebied. De Stad Turnhout was ruim vertegenwoordigd met twee schepenen en de burgemeester. Hun betrokkenheid toont aan dat er perspectief gloort. Ook de schepen van Baarle-Hertog woonde de bijeenkomst bij.
Onze uitdaging is nu om nog meer partners te vinden, concreet en praktisch te gaan samenwerken en helder af te bakenen welke zaken we nu oppakken en welke zaken we voor de toekomst laten.

Wij zijn nog meer enthousiast geworden om te werken aan de plannen en daarbij goed rekening te houden met alle suggesties die zijn gedaan. Met uw eigen ideeën kunt u altijd bij ons aankloppen. We verbinden ze graag en betrekken ze graag bij de plannen van de Coöperatie en de voorbereiding van het Culturele Fietsevent 2014 op 13 en 14 september a.s.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn