Vanaf juni dit jaar start een programma, waarin de herdenking dat 100 jaar geleden de 1e Wereldoorlog uitbrak, centraal staat. Het BelsLijntje speelde een grote rol, omdat er in het najaar van 1914 een grote stroom vluchtelingen op gang kwam, die via het BelsLijntje Tilburg en de tussenliggende dorpen wisten te bereiken.
Samen met het Stadsmuseum Tilburg bereiden we het Cultureel Fietsevent voor dat in het weekeinde van 13 en 14 september plaatsvindt. Op de site van Grenzeloos Tilburg vindt u daar al een bericht over:   http://www.grenzeloostilburg.nl/index.php/programma/fietsweekend-bels-lijntje

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn