Op donderdagmiddag 5 december tussen 13.30 en 16.30 uur  komen verschillende ondernemers uit het gebied rondom het BelsLijntje bijeen.

Met elkaar willen we nadenken over plannen om het BelsLijntje als identiteit in te zetten voor innovatieve producten, arrangementen, evenementen en manifestaties. Die kunnen gericht zijn op toerisme en recreatie, maar ook op gezond bewegen, streekproducten, kunst en cultuur.

Ondernemers die willen deelnemen of anderszins interesse tonen kunnen zich aanmelden via huub@brvc.nl. De bijeenkomst vindt plaats in Tilburg bij de Faculty Club, Warandelaan 3.

We zien mogelijkheden om veel meer met elkaar samen te doen dan het organiseren van een jaarlijks 1- of 2-daags evenement. En we willen een perspectief verkennen voor samenwerking tot en met 2018. Onze ambities hebben we op 8 september al gepresenteerd in een ambitiedocument.

Tijdens de ondernemersbijeenkomst willen we nadenken over zaken als:

– Arrangementen

– Originele samenwerkingsverbanden met kunst/cultuur

– Andere cross-overs tussen horeca/toerisme, agro/food, kunst/cultuur en vrijetijdsbesteding

– Grensoverschrijdende samenwerking

– Een jaarprogrammering van (bestaande en nieuwe) evenementen

– Het gemeenschappelijk gebruik van de naam BelsLijntje als verbindende identiteit

– De (meer)waarde van samenwerking en de honorering van die waarde binnen een op te richten coöperatie

– De meest geschikte organisatievorm van samenwerking

 

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn