In het ledenblad Dichterbij maakt de Rabobank bekend, dat haar leden in het weekeinde van 13 en 14 september 2014 worden uitgenodigd om deel te nemen aan het Cultureel Fietsevent, dat dan tussen Tilburg en Turnhout wordt verreden. Het deel van dit artikel dat over het BelsLijntje gaat kunt u hier lezen http://www.belslijntje.com/wp-content/uploads/2014/06/Rabobank_Dichterbij_artikel-BelsLijntje_juni2014.pdf

Wij zijn er trots op dat de Rabobank de gezamenlijke activiteiten van de coöperatie Bels Lijntje en het Stadsmuseum Tilburg op deze manier weet te honoreren. Samen met het Stadsmuseum is er een bijzondere programmering in de maak, waar het theatergezelschap De Kwekerij een bijzondere rol in speelt.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn