Tilburgse wethouder Marjo Frenk mailden we met de vraag: waarom draagt u het Cultureel Fietsevent Bels Lijntje een warm hart toe? We ontvingen een fijne mail terug:

“Wat een goed initiatief, deze route over het Bels Lijntje! Dat we al fietsend (iets wat ik graag doe) kunnen genieten van de prachtige omgeving, allerlei culturele activiteiten (wat ik ook graag doe) en de historie van maar liefst 146 jaar. Ik vind het goed passen bij de kracht van onze stad. Wij hebben ontzettend veel initiatieven, creativiteit en activiteit in ons midden. Dat zie ik terug in dit fietsevenement. Wat me ook aanspreekt, zijn de (internationale) verbindingen die de organisatie wil leggen. Een thema dat ook centraal staat in onze kandidaatstelling voor Brabant Culturele Hoofdstad 2018. Die samenwerking vind ik erg belangrijk, want het kan onze culturele kracht en de bekendheid ervan alleen maar vergroten.”

Met groet,
Marjo Frenk
wethouder Zorg & Welzijn, Cultuur, Asielbeleid, Emancipatie, MFA, Wijkwethouder Noord, WMO Gemeente Tilbu

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedIn