Rondom de voorbereiding van het Cultureel Fietsevent is heel veel werk te doen.
Wij hebben die ervaring opgedaan in 2013 en in 2014.

Gastvrouwen en -heren als vrijwilliger voor 13 september 2015

Om alles in goede banen te leiden zijn er mensen nodig die op locatie als gastvrouw/gastheer willen optreden.
Daarvoor zoeken we nog 12 vrijwilligers.

Zijn/haar rol ( een aantal uren) die dag::
– het vrij houden van de fietsroute bij een plek waar een onderdeel van het programma plaatsvindt,
– het op die locaties als gastheer en -vrouw ontvangen van het rollend en rijdend publiek,
– aanwijzingen te geven aan artiesten en bezoekers.

De bedoeling is om enkele uurtjes aanwezig te zijn voor het uitvoeren van deze werkzaamheden.
Over het algemeen zal dat een periode betreffen die begint tussen 10 – 11 uur en eindigt rond 16 uur.
De organisatie is ook geholpen met mensen die een deel van deze periode willen meehelpen.
Een lunchpakket, een bescheiden vergoeding en een speciaal BelsLijntje T-shirt kunnen we als contraprestatie bieden.
Op een aantal locaties is de bemensing al rond.

Er wordt nog gezocht voor onderstaande locaties:

Statie 1.Tilburg, Warande bij de Grotto, Oude Warande 3 van 10 -15.30 uur
Statie 2 Tilburg, TWM-terrein aan de Gendersebaan (nabij de Blaak) ) 10.o0 – 15.30 uu4
Statie 3 Riel Weiland van Koeienboerderij de Regte Heide 11-16 uur
Statie 5 Alphen Spoorweghuisje 18 omgeving (Boshovensebaan 2) 11 – 16 uur
Statie 7 Gemeentehuis, Parallelweg 1 Baarle- Hertog 11-16 uur
Statie 8 Enclave waar Bels Lijntje dwars doorheen gaat tussen Baarle – Hertog en Weelde, omgeving beek de Schouwloop 11-16u

Heb je nog tips voor wat betreft vrijwilligers of organisaties dan horen we het ook graag.
Aanmelden kan bij
Huub Glas via 06-54728007 of via huub@belslijntje.com of
Tine van de Weyer 06 24126539,  tine@belslijntje.com

Voor de de staties 10 (uitkijktoren Turnhoutse Vennen) en 11 (Fietsbrug) wordt de bezetting met vrijwilligers georganiseerd door medewerkers van Buro UIT en Toerisme van de Stad Turnhout.

Wat je aan programma kunt verwachten op de statie waar jij mogelijk onze gewaardeerde medewerking verleent kun je hier vinden.

 

Ondersteuning projectorganisatie en stage opdrachten

Wanneer u interesse heeft in een interessante klus en u draagt ons initiatief een warm hart toe dan kunt u contact opnemen om mee te helpen in onze projectorganisatie.
In overleg kunnen wij u zinvol en interessant werk aanbieden dat bijzondere gesprekken en inzichten kan opleveren.

Ook studenten kunnen ten alle tijden contact opnemen met ons. We hebben een permanent aanbod van interessante onderwerpen op het gebied van leisure, agrofood, kunst en cultuur.